Bodum

Viuff Anlæg A/S har udført en ny P-kælder for Bodum i en Hovedentreprise.

Hovedentreprisen omfattede etablering af ny p-kælder med tilhørende

adgangs rum mellem ny elevator og eksisterende bebyggelse på ejendommen

Humlebæk Strandvej 21, 3120 Humlebæk.

P-kælder er direkte funderet med pladsstøbte fundamenter og terrændæk. Vægge, søjler, bjælker og dæk er udført i betonelementer.

Bygherre:Bodum Land A/S
Ydelse:Hovedentreprise
Størrelse:ca. 7 mio.
Rådgiver:Jesper Brask og Aksel V. Jensen
Periode:april 2018 – november 2018