På Brofogedvej i Københavns Nordvest kvarter udfører vi råhus-, jord- og kloakarbejder til 19 lejligheder for Q-Construction.

Opgaven består af udgravning og bortkørsel af jord til kælderen samt udførelse af komplet regn-, dræn- og spildevandssystem, deriblandt et forsinkelsesbassin.

Råhuset fra kælder til 3. sal opfører vi i in-situ bundplade, diverse in-situ terrændæk og punktfundamenter, samt betonelementer og huldæk.

Vi forestår i øvrigt landskabsprojektet, som vil give den flotte bygningen de rette udvendige rammer.

At udføre sådant arbejde i tæt bebyggelse og på relativt små veje kræver ekstra meget planlægning, da pladsen til materialer, kraner og færdsel er begrænsende.

Vi glæder os til at bygge og overlevere et flot råhus til den videre færdiggørelse.

Bygherre:Q-Construction A/S
Ydelse:Råhus- og kloakarbejde
Størrelse:9,9 mio.
Rådgiver:Jens-Peter Madsen ApS
Periode:sep. 2021 – dec. 2022