Køge Kyst – Enggården

Køge Kyst “Enggården”

Viuff Anlæg A/S har skabt et godt fundament for et nyt lejligheds kompleks i Køge Kysts nye boligområde.

Enggården er et nybyggeri med 77 lejligheder fordelt på 6 etager.

Vores entrepriser omfattede blandt andet:

  • Terrænregulering, bærelag og belægninger.
  • Kloak- og drænledninger, samt brønde
  • Etablering af alle ledningsgrave for fjernvarme, vand, antenne/telefon/lysleder og el-ledninger.
  • Etablering af armerede fundamentbjælker og selvbærende terrændæk.

Byggeriet er Svanemærket.

Bygherre:
BONAVA
Ydelse:
Fagentreprise
Rådgiver:
Oluf Jørgensen A/S
Periode:
August 2018 – februar 2019