Rendelæggerbakken

Viuff Anlæg udfører hovedentreprise i Barokhaven ved Frederiksborg Slot for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Hovedentreprisen omfatter omlægning af hovedtrace for kloak, stærkstrøm og trækrør. Strækning for omlægning er fra den røde låge ved Rendelæggerhuset til Møntportbro umid-delbart før slottet.

Omlægningen sker som et forberedende arbejde i forbindelse med etablering af ny beplantningsplan. Hovedentreprisen afleveres med korrekt komprimeret fyld- og jordlag og  med nyt,  frisk markmuld med overkant i eksisterende terrænkote, så der er klar til beplantning og græssåning

Opgaven indebærer prøvegravninger, flytning af kloak, flytning af stærkstrøm, flytning af trækrør og tilhørende trækbrønde, reetablering af terræn for beplantning, samt opretholdelse af sikkerhedsmæssig forsvarlig byggeplads for udførende og anlæggets gæster.

Bygherre:
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Ydelse:
Hovedentreprise
Rådgiver:
Anoym
Periode:
September – December 2015