Roskilde Tekniske skole – Tilbygning

Viuff Anlæg A/S har været i Roskilde for at udføre en storentreprise, som bestod i en ny stor tilbygning til Roskilde Tekniske skole, samt arealer og belægninger ude og omkring bygningen.

Hos Viuff Anlæg er vi stolte af at have været med til at skabe rammerne for fremtidens håndværkere i form af denne udvidelse af deres undervisnings faciliteter.

For Viuff Anlæg bestod storentreprisen i følgende delentrepriser:

  • Byggeplads etablering og drift heraf.
  • Jordhåndtering af forurenet jord i forskellige omfang.
  • Kloakledninger og rørledningbassin.
  • Beton in-situ arbejder.
  • Råhus i form af betonelementer og stålkonstruktioner.
  • Parkeringspladser og belægninger i øvrigt.
Bygherre:
Roskilde tekniske Skole
Ydelse:
Storentreprise – Råhus
Rådgiver:
Christensen og Co. Arkitekter & Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører
Periode:
april 2019 – juli 2020