Skovlunde Kirkecenter

Viuff Anlæg A/S har udført til- og ombygning af Skovlunde Kirkecenter.

Projektet omfattede:

  •  Om-/tilbygning i administrationsbygningen
  • Ombygning af kælder, herunder toiletforhold
  • Etablering af ny flugtvej fra kælder
  • Nedrivning af væg og pejs i menighedlokaler
  • Opgradering af ventilation mv. ifm. ombygningen

Da kirkecenteret var i drift under ombygningen, krævede opgaven en god styring og logistik.

Af væsentlige faggrupper kan nævnes: Beton, Murer, Tømrer og Ventilation.

Bygherre:
Skovlunde Sogns Menighedsråd
Ydelse:
Hovedentreprise
Rådgiver:
Tyréns A/S – MPH arkitekter
Periode:
August 2017 – august 2018