Svendborggade 37 / Gasværkskaréen

Vi er stolte af at VM Anlæg er valgt til udførslen af fundering, jordarbejder, ledninger i jord og beton entreprisen på Gasværkskaréen i det nye Gasværkskvarter på Østerbro i København.
En samlet bebyggelse med 110 boliger på ca. 9.750 m2 bruttoetageareal fordelt på 5-7 etager, som skal anvendes til beboelse, med bi-funktioner i stueetagen.

Dette smukke byggeri bliver opført på et grundlag, som VM Anlæg skal anlægge i form af mere end 330 jernbetonpæle der nedrammes, mere end 400 m in-situ støbte fundaments bjælker, elevatorgruber og ca. 1500 m2 terrændæk i flere niveauer.

I forbindelse med opbygningen udføres der jordarbejde, hvor VM Anlæg håndterer oprensning af forklassificeret jord, som sikrer at fremtidige beboere trygt kan bo på de gamle gasværksgrunde. VM anlæg skal yderligere etablere et afværgesystem, som skal give mulighed for at monitorere og udskifte luften under bygningen, hvis dette skulle være nødvendigt.
Hele byggeriet skal supporteres af omfattende regn- og spildevandsprojekt med over 1000 m. rørføring under bygninger og i terræn.
Byggeriet er DGNB-Guld certificeret, hvilket stiller krav til materialevalg og håndtering af alle dele og processer af byggeriet.
Vi ser frem til at aflevere vores del af dette spændende byggeri til de næste entreprenører.

Bygherre:
Vision Ejendomme
Ydelse:
Fagentreprise for totalentreprenør Züblin A/S
Rådgiver:
Cobe og Artelia Group.
Periode:
August 2023 - januar 2024