Skovlunde Kirkecenter

Viuff Anlæg A/S har udført til- og ombygning af Skovlunde Kirkecenter.

Projektet omfattede:

–        Om-/tilbygning i administrationsbygningen

–        Ombygning af kælder, herunder toiletforhold

–        Etablering af ny flugtvej fra kælder

–        Nedrivning af væg og pejs i menighedslokaler

–        Opgradering af ventilation mv. ifm. Ombygning

Da kirkecenteret var i drift under ombygningen, krævede opgaven en god styring og logistik.

Af væsentlige faggrupper kan nævnes: Beton, Murer, Tømrer og Ventilation.

Bygherre:Skovlunde Sogns Menighedsråd
Ydelse:Hovedentreprise
Størrelse:ca. 12,5 mio. DKK
Rådgiver:Tyréns A/S – MPH arkitekter
Periode:August 2017 – august 2018