Viuff Anlæg A/S udfører en ny varmecentral beliggende ved Risø.

Varmecentralen opføres i eget bygværk i forlængelse af VEKS´ nye fjernvarme-vekslerstation umiddelbart øst for Risøs gamle kraftvarmecentral, der nedlægges.

Varmecentralen udgør i alt 865 m2 og opføres i ét plan med kælder. Kælderen udføres i in-situ beton, mens bygningen over terræn udføres som en stålkonstruktion.

Bygningen vil fremstå som en sedumbeklædt græsfold, der skyder sig op gennem terrænet til en tagvinkel på 15 grader. Bygningens højeste punkt er 9,1 m over terræn med en skorsten på 18 m over terræn.

Kontraktsum 16,2 mio. kr.

Bygherre:VEKS
Ydelse:Hovedentreprise
Sum: 16,2 mio. kr.
Rådgiver:Niras
Periode:Maj 2016 – Januar 2017