Vi danner en koncern

I 2023 skiftede Viuff Anlæg navn til VM – Viuff og Mørkebæk. Navneskiftet sker i forbindelse med en udvidelse af virksomheden, som fremover bliver en koncern bestående af VM HovedentrepriseVM Fagentreprise og VM Anlæg.