Viuff Anlæg A/S har i en hovedentreprise for VEKS stået for nybyggeriet af den nye varmecentral beliggende ved Risø i Roskilde.

Varmecentralen er opført i eget bygværk i forlængelse af VEKS´ nye fjernvarme-vekslerstation umiddelbart øst for Risøs gamle kraftvarmecentral, der nedlægges.

Varmecentralen udgør i alt 865 m² og opført i ét plan med kælder. Kælderen er udført i in-situ beton, mens bygningen over terræn er udført som en stålkonstruktion.

Bygningen fremstår som en Sedum beklædt græsfold, der skyder sig op gennem terrænet til en tagvinkel på 15 grader. Bygningens højeste punkt er 9,1 m over terræn med en skorsten på 18 m over terræn.

Bygningens øst- og vestvendte facader er beklædt med bronzefarvede aluplader med et ud standset hulmønster. Øst facaden mod Frederiksborgvej som dobbeltfacade med glaspartier bag alupladerne.

Bygherre:VEKS
Ydelse:Hovedentreprise
Sum: 16,2 mio. kr.
Rådgiver:Niras
Periode:April 2016 – Jan. 2017